Cjenik

Računovodstvene usluge  bod
Cijena ako društvo ili obrt ako je do 2 zaposlena i do 50 dokumenata/mj. Samo paušal
Poduzeća
- proizvodnja i ugostiteljstvo 150
- trgovina 140
- druge djelatnosti 135
Obrt-samostalna zanimanja
- proizvodnja i ugostiteljstvo 135
- trgovina 110
- usluge 90
Obračuni
- PDV 30
- plaća po djelatniku 10
- obračun bolovanja po djelatniku 5
- prosjek plaće po djelatniku 10
- ugovor o djelu 10
- obrazac RS, ID 15
- amortizacija po stavci 5
- TSI-POD 33,33%
od dodatne mjesečne cijene
- PD + GFI-POD 100%
od dodatne mjesečne cijene
OSTALO ISKLJUČIVO NA ZAHTJEV bod
Savjetovanje po satu 100
Poduka po satu 50
Konzultacije ili upit mail-om 50
Pisanje ugovora po dokumentu 20
Pisanje odluka po dokumentu 20
Pisanje upita po dokumentu 20
Ispunjavanje prijava (MIO,ZDR,UOR)
- po prijavi 10
- ostalo po formularu 10
Priprema dokumentacije za kredit (bilanca, račun dobiti i gubitka…) 100%
od dodatne mjesečne cijene
Usklađenja po satu 15
- obračun PN tuzemstvo 4
- obračun PN inozemstvo 6
Računovodstvene politike 450
Pravilnik o radu 450
Računovodstvene usluge bod
Glavna knjiga – financijsko (KPI)
- do 100 stavaka (paušalno) 50
- od 100 stavaka po stavci 0,25
Izrada kalkulacija (VP,MP)
- po kalkulaciji 1
- dodatno po svakoj stavci 0,10
Zapisnik o promjeni cijena 10
- dodatno po stavci 0,10
KPI, Knjiga prometa po stavci 0,30
UR-a, IR-a 10
UR-a, IR-a dodatno po stavci 0,30
BLAGAJNA
- vođenje blagajne 10
- dodatno po uplatnici/isplatnici 0,50
- po fakturi 1
- obračun kamata 5
- obavjest o knjiženju 5
- dodatno po stavci 0,5
- terećenje 5
OSTALO ISKLJUČIVO NA ZAHTJEV bod
Ispisi po stranici 0,25
Ispisi naloga za prijenos po komadu 0,50
Ugovori (cesija, kompenzacija…)
- po ugovoru 2
Statistički upitnici 10
Dolazak kod stranke 10
- po kilometru 0,50
- obrasci M4 tablice 01 MPP…
za razdoblje prije ugovora po obrascu
50
Zaključak i predaja knjiga prije 31.12. (Ispis poslovnih knjiga) 1,5 x mjesečni paušal
Obrazac DOH – građani 10% povrata
Obrazac DOH (nema povrata) Po dogovoru
Korištenje servera servisa po računalu (VPN)
- manipulativni troškovi mjesečno 20

Navedne cijene podrazumijevaju mjesečne iznose. U cijenu nije uračunat PDV. Cjenik je važeći od 01.01.2014. i podložan promjenama bez predhodne najave. Paušalno ugovoreni iznosi ne obuhvaćaju (OSTALO NA ZAHTJEV). 1bod=1€.

Nazovite nas - 01 3837 100

I povjerite Vaše poslovanje vrhunskim stručnjacima s financijskog područja.
Kontaktirati nas možete i putem slijedećeg linka

Kontakt